با توجه به اختیاراتی که به استناد بند 13 ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص صدور مجوز جهت انجمن ها و موسسات غیر دولتی و خیریه ها به سازمان بهزیستی تفویض گردیده است و از سوی دیگر انجمن های سه گانه موجود کلیه مجوزات خود را از طریق وزارت کشور و وزارت کار و امور اجتماعی وقت دریافت می کردند و این موضوع در سطح سازمان بهزیستی کشور گاهی با این چالش اساسی مواجه می گردید که بهتر است انجمن های فعال در حوزه مراکز غیردولتی توانبخشی با حفظ انجمن های تخصصی موجود مجوزهای خود را از سازمان بهزیستی دریافت نمایند تا راه جهت تعاملات دو جانبه باز گردد و همچنین با ارتقاء جایگاه انجمن ها در نظام تصمیم گیری و در حوزه مراکز توانبخشی غیر دولتی رویای دیرینه مراکز تحقق یابد.

لذا از سال گذشته با هدایت و مساعدت سازمان و همراهی معاونین محترم توانبخشی استان ها پیگیری های لازم با مشارکت اعضاء انجمن های موجود، تشکیل انجمن های استانی مراکز غیردولتی توانبخشی به تدریج صورت تحقق به خود گرفت و انتخابات هیئت مدیره انجمن های استانی با اخذ مجوز از کمیسیون ماده 26 استان مربوطه انجام و با تاًکید مقام محترم ریاست سازمان جناب آقای دکتر هاشمی روند تشکیل تسریع و در نهایت در 9 آبان ماه 1390 انتخابات هیئت مدیره انجمن عالی مراکز غیردولتی توانبخشی فعال در حوزه معلولان کشور انجام پذیرفت. که از تمامی گروه های مراکز ذهنی، جسمی، حسی، سالمندان و بیماران روانی مزمن از استان های کشور حضور داشته و در فضایی دوستانه و با تعامل بی سابقه با سازمان بهزیستی اعضاء هیئت مدیره انجمن عالی کشوری به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

آقایان: سعید سعدآبادی (رئیس)، دکتر مجید بهروزی نیا(مدیر عامل)، حسین شریفی نیا(نایب رئیس)، علی کوهی(خزانه دار)، نادر مقیمی(عضو) ابراهیم باقری(عضو) و خانم ها: صغری نیراحمدی(عضو)، مریم شهریاری(عضو)، فاطمه توکلی(عضو) و سید بابک رضوی (بازرس)، دکتر غدیرپور(بازرس)

هم اکنون با توجه به تجربیات علمی و عملی و توانمندی های بالقوه موجود در مراکز این انجمن صمیمانه دست همکاری معاونین متعهد و دلسوز توانبخشی سازمان بهزیستی را می فشارد و بسیار خوشحالیم که در فضایی معنوی با هدف مقدس خدمت رسانی بهتر برای معلولین عزیز در کنار همکاران سازمان بهزیستی تلاش نموده تا محیطی امن و آرام و مناسب جهت معلولین گرانقدر، سالمندان عزیز و همین طور خانواده های محترم آنان ایجاد نماییم که انشاء ا… مورد عنایت و رضای حضرت حق قرار گیرد.