الف: تعاملات با سازمان بهزیستی کشور

 • شرکت در جلسات متعدد با ریاست محترم سازمان بهزیستی کشور جناب آقای دکتر هاشمی درخصوص مشکلات و مسائل مبتلا به مراکز که منتج به حضور پررنگ و مشارکت انجمن در حوزه های مختلف سازمان از جمله معاونت توانبخشی و معاونت مشارکت ها گردید.
 • برگزاری جلسات مکرر حضوری انجمن با تمامی دفاتر ذیربط سازمان از جمله مدیر کل دفتر ریاست جناب آقای عبدا…زاده و مدیرکل حراست جناب آقای محسنی، معاونت مشارکت ها جناب آقای دکتر بدخشان ، معاونت پشتیبانی جناب آقای دکتر فانوسی، معاونت اجتماعی جناب آقای دکتر نفریه، معاونت پیشگیری جناب آقای نظم ده ،‌مدیرکل حوزه انفورماتیک و برنامه ریزی سر کار خانم پرستاری، مدیرکل روابط عمومی سرکار خانم کاوه، مدیرکل دفتر بودجه جناب آقای اصفهانی زاده و مدیرکل دفتر حقوقی جناب آقای دکتر فاطمی نژاد برای پیگیری مسائل و مشکلات مراکز
 • شرکت در جلسات تخصصی با دفاتر معاونت توانبخشی بهزیستی به خصوص مدیرکل دفتر توانبخشی روزانه و توان پزشکی سرکار خانم دکتر نوع پرست و مدیرکل دفتر امور توانبخشی مراقبتی و اجتماعی جناب آقای مهندس رضایی همچنین مدیرکل دفتر توانمندسازی جناب آقای دکتر دواتگران پیرامون تنظیم آئین نامه های تاسیس و اداره مراکز توانبخشی و مقررات و قوانین مربوط به مراکز و موضوعات مبتلا به
 
ب: تعاملات با دستگاه های فرابخشی
 • برگزاری نشست ها و جلسات مربوط به پیگیری مشکل مالیاتی مراکز با معاون پشتیبانی سازمان امور مالیاتی کشور جناب آقای یارمند، معاون مالیات های مستقیم، جناب آقای میروکیلی و مدیرکل دفتر مودیان مالیاتی جناب آقای مصلحی
 • برگزاری جلساتی با کمیسیون اقتصادی مجلس پیرامون مشکلات مالیاتی و پیشنهاد اصلاح ماده ۱۳۴ قانون مالیاتی و رئیس کمیسیون جناب آقای فتحی پور و رئیس کمیسیون اجتماعی جناب آقای دکتر عزیزی با پیگیری ها و هماهنگی های سرکار خانم دکتر آلیا رئیس فراکسیون معلولین مجلس شورای اسلامی
 • تعامل با سازمان تامین اجتماعی در خصوص پیگیری مخفف بیمه کارکنان مراکز توانبخشی از طریق معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی کشور
 • تعامل با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و همراهی با ایشان در سفرهای استانی و بازدید از مراکز استان سیستان و بلوچستان به اتفاق معاون محترم دفتر اجتماعی سرکار خانم کشاورز و برآورد هزینه های تمام شده در جلسات متعدد با کارشناسان محترم دفتر اجتماعی به ویژه جناب آقای رسایی
 • برگزاری جلسات و انعقاد قرارداد همکاری با بیمه سینا در ارتباط با بیمه مکمل کارکنان مراکز توانبخشی و بیمه مسئولیت مدیران مراکز و بیمه شخص ثالث با ۱۵٪ تخفیف
 • دیدار با جناب آقای عباسی مشاور محترم ریاست جمهوری پیرامون افزایش یارانه مراکز
 • ارتباط و برگزاری جلسات با مسئولین وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی از جمله معاونت محترم رفاه جناب آقای مهندس عمادی پیرامون مسائل و مشکلات مراکز توانبخشی و اصلاح قانون جامع حمایت از حقوق معلولین
 
ج: تعاملات با انجمن های مراکز غیردولتی توانبخشی استانی و اعضاء:
 1. برگزاری جلسات منظم هیئت مدیره و رسیدگی به امور و مشکلات و سیاست گذاری مسائل کلان مراکز
 2. پیگیری تشکیل انجمن های استانی و حضور در استان هایی مانند اصفهان، همدان، چهارمحال و بختیاری، لرستان ،قزوین، ایلام، یزد، البرز
 3. پیگیری مشکلات اعضاء و مراکز در سطح سازمان بهزیستی کشور و معاونت ها و دفاتر آن از جمله استان های زنجان، ایلام، همدان، قم،‌گلستان، لرستان، چهارمحال، یزد و خراسان رضوی و ….
 4. اطلاع رسانی به موقع و سریع در ارتباط با بخشنامه ها و دستورالعمل ها و ابلاغ یارانه و شهریه مصوب به انجمن های استانی
 5. شرکت در مجامع استانی انجمن های مراکز توانبخشی استان ها از جمله لرستان ، اصفهان و بیان مسائل و پیگیری مشگلات مراکز استان